Erasmus+

Lopšeliui-darželiui suteikiama programos „Erasmus“ akreditacija Nr. 2022-1-LT01-KA120-SCH-000111028. Akreditacijos galiojimo pradžios data yra 2023 m. vasario 1 d., galiojimo pabaigos data – 2027 m. gruodžio 31 d.


„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas Nr. 2023-1-LT01-
KA121-SCH-000126657, įgyvendinant „Erasmus+“ akreditaciją Nr. 2022-1-LT01-KA120-
SCH-000111028.

Pirmasis mobilumo vizitas – kursai „Outdoor Pedagogical Teaching Methods for
Kindergarten Educators“ („Lauko pedagoginio mokymo metodai darželių auklėtojams“)
Antalijos mieste Turkijoje. Penkių dienų trukmės mokymai vyko CEKDEV Tarptautinėje
švietimo ir plėtros akademijoje.

https://ldkursenai.lt/2023/12/07/pirmasis-mobilumo-vizitas-kursai-outdoor-pedagogical-teaching-methods-for-kindergarten-educators/ 


Lopšelis-darželis dalyvauja ,,ERASMUS+” projekte „The Superhero Lab: Engaging Children as Scientists to Explore Sustainability”
Projekto numeris: KA220-SN-23-36-153149

Lopšelis-darželis dalyvauja ,,ERASMUS+” projekte „The Superhero Lab: Engaging Children as
Scientists to Explore Sustainability”
Projekto numeris: KA220-SN-23-36-153149
Projekto tikslas: suteikti 4-6 metų vaikams galimybę tyrinėti tvarumą per jų amžių atitinkančius
mokslinius eksperimentus.
Šalys partnerės: Vokietija, Švedija, Lietuva, Austrija, Slovėnija, Graikija.

Susitikimas Vokietijoje


Lopšelis-darželis, kaip konsorciumo dalyvis, dalyvauja „ERASMUS+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekte su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452 įgyvendinant „ERASMUS+“ akreditaciją Nr. 2021-1-LT01-KA120-SCH-000047098
PlačiauApie projektą
Naujos patirtys MAGIC partnerių susitikime Lietuvoje
Projekto partnerių susitikimas Atėnuose, Graikijoje
LOGO rinkimai
Projekto kampelis
Magic Hero
Kalėdų tradicijos
Velykų tradicijos 
Paskutinis partnerių susitikimas Estijoje

 

Liaudies pasakos, mitai ir legendos
https://www.youtube.com/watch?v=B5gPV65lDXU&t=1s

Erasmus Day 2020
https://twinspace.etwinning.net/98255/pages/page/1064527

Erasmus Day 2021
https://twinspace.etwinning.net/98255/pages/page/2236842

Menas ir amatai
https://www.youtube.com/watch?v=13I-KHuKXx4
https://www.youtube.com/watch?v=X2UWjojfs5g&t=1s

Tradiciniai žaidimai
https://www.youtube.com/watch?v=y_JcDmWwCyc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=a1D0-5FTsLM&t=2s

Mus jungia muzika
https://www.youtube.com/watch?v=4WveMFMYXlw
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/55/255/98255/files/c9b06cff8.pdf
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/55/255/98255/files/cab9f6578.pdf
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/55/255/98255/files/b98d3ed40.pdf
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/55/255/98255/files/bca9db1c0.pdf

Europa vaikų akimis
https://twinspace.etwinning.net/98255/pages/page/2236136
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/55/255/98255/files/bca07c7ab.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=XcTUTVJFNrg
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/55/255/98255/files/b4752b6a9.pptx

Tarptautinė konferencija „Tapkultūrinių tradicijų integracija į visuminį vaikų ugdymą“
https://twinspace.etwinning.net/98255/pages/page/2245372


Erasmus+ KA210 mažosios apimties partnerystės projektas
“Little outdoor learners” – L.O.L.
Sutarties Nr. 2021-1-RO-01KA210-SCH-000027212


Projekto koordinatorius:

Grădinița Model – Rumunija

Partneriai:
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Žiedelis“ – Lietuva

Nipiagogeio Voulas – Graikija

 

Tikslai:
– Skatinti visų bendruomenės narių (ugdytinių, tėvų (globėjų), mokytojų, kitų darbuotojų) įtraukimą
aktyviai dalyvauti veiklose lauke bei tobulinti mokytojų kvalifikaciją.
– Gerinti ugdymo(si) kokybę, įgyjant į vaiką orientuotą ugdymo praktikos, adaptuojant ugdymo
programą pagal dabartinius vaikų poreikius.
Įgyvendinimas:
– Užsiėmimai lauke (muzika, piešimas, matematika, mokslai, literatūra, praktiniai užsiėmimai),
apsilankymas zoologijos sodo sode ir kt.
– Tarptautinė vandens diena, Tarptautinė miškų diena, Tarptautinė Žemės diena, atviros pamokos su
tėvais, pramogos.
– Žaidimai gryname ore, įvairios teminės dirbtuvės: muzika, menai, mokslai, matematika, vaidmenų
žaidimai, dramos, dalyvavimas teatro pasirodymuose, apsilankymas muziejuje, pasivaikščiojimai
parke įvairiais metų laikais.
Rezultatai:
– Įgytas žinias, įgūdžius ir nuostatas, kurias vaikai įgis šio projekto metu, panaudos tolimesniame
ugdymo(si) etape – mokykloje.
– Mokytojų įgytos žinios, patirtys ir požiūris yra tvarūs ir bus naudojami kituose kontekstuose.
– Visos projekto metu naudojamos on-line priemonės bus naudojamos ugdymo procese.
– Šio projekto metu įgyta vadybinė ir organizacinė patirtis bus panaudota naujų projektų paraiškoje
Erasmus KA1 ir KA2 programos vykdymo metu.

Įgyvendintos projekto veiklos:
Lapkritis – Projekto LOGO konkursas virtualioje erdvėje.
Gruodis – Kalėdų tradicijos https://www.youtube.com/watch?v=ZeV_h5Xb9C4&t=1s
Sausis – Ką gyvūnai daro žiemą? https://www.youtube.com/watch?v=cpk57jmb4HQ
Vasaris – Tradiciniai žaidimai https://www.youtube.com/watch?v=qRSiahgBKDQ&t=1s
Kovas – Tarptautinė vandens diena https://www.youtube.com/watch?v=2QwSpL-NlFU
Tarptautinė miško diena https://www.youtube.com/watch?v=6W9_3eDg2LM&t=1s
Balandis – Tarptautinė žemės diena https://www.youtube.com/watch?v=NnrElWt12I8
https://www.youtube.com/watch?v=AI1au3LyYX0
Gegužė – Paukščių ir medžių diena https://twinspace.etwinning.net/223744/pages/page/2357932
Birželis – Tarptautinė vaikų diena https://www.youtube.com/watch?v=YFbVLyyPSa0&t=1s
Liepa – Auginu pats darže, sode ir šiltnamyje
https://www.youtube.com/watch?v=M2xQ0deRWNA&t=3s