Edukacinės erdvės

Lopšelio-darželio kieme įrengtos įvairios tikslingos, funkcionalios, atviros bendruomenei edukacinės erdvės, kuriose kūrybiškai plėtojamos visos ugdytinių kompetencijos. Edukacinėse erdvėse siūlomos idėjos veikloms praturtina ugdomąjį procesą, sudaro sąlygas šeimoms laisvalaikiu pasinaudoti šių erdvių galimybėmis. Realizuojamos lauko pedagogikos idėjos. Sudarytos sąlygos (atšviečiančios liemenės, lietpalčiai, guminiai batai ir pan.) ugdytis lauke įvairiu oru laikantis higienos normų. Lopšelis-darželis yra Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojas.