Edukacinės erdvės

Lopšelio-darželio kieme įrengtos įvairios tikslingos, funkcionalios, atviros bendruomenei edukacinės erdvės, kuriose kūrybiškai plėtojamos visos ugdytinių kompetencijos. Edukacinėse erdvėse siūlomos idėjos veikloms praturtina ugdomąjį procesą, sudaro sąlygas šeimoms laisvalaikiu pasinaudoti šių erdvių galimybėmis. Realizuojamos lauko pedagogikos idėjos. Sudarytos sąlygos (atšviečiančios liemenės, lietpalčiai, guminiai batai ir pan.) ugdytis lauke įvairiu oru laikantis higienos normų. Lopšelis-darželis yra Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojas.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.