Administracija

Direktorė Violeta Kumžienė
Tel. (8 41) 58 06 85
Mob. tel. +370 620 91169
El. p. kumzienevioleta@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Buožienė
Tel. (8 41) 58 06 94

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Tautvilas Laureckis
Tel. (8 41) 58 06 94

Sekretorė Jūratė Gedvilienė
Tel. (8 41) 58 06 94

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.