Administracija

Direktorė Violeta Kumžienė
Tel. (8 41) 58 06 85
Mob. tel. +370 620 91169
El. p. kumzienevioleta@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Buožienė
Tel. (8 41) 58 06 94
El. p. auksebu@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Tautvilas Laureckis
Tel. (8 41) 58 06 94

Sekretorė Jūratė Gedvilienė
Tel. (8 41) 58 06 94

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.