Dienos ritmas

7.00 atvykimas į darželį

8.20  pusryčiai

9.00 patirtinis vaikų ugdymas(is) grupėje ir lauko edukacinėse erdvėse

12.10 pietūs

13.00  pietų miegas

15.00 papildomas ugdymas: būreliai, individualus darbas su vaikais

16.20 pavakariai

17.30 išvykimas namo

Pailgintos dienos grupė veikia:

  • Daugėlių g. 74 iki 19.00 val.
  • Liepų al. 3 iki 18.30 val.

Dienos ritmas lanksčiai taikomas kiekvienoje grupėje, priklausomai nuo vaikų amžiaus ir poreikių.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.