Vizija, misija, vertybės.

VIZIJA – Ugdymosi sėkmės ir asmeninės ūgties įstaiga.

MISIJA – Lopšelyje-darželyje visi vaikai unikalūs. Mes pasiryžę kiekvienam padėti atrasti ir sėkmingai tobulinti individualius gebėjimus, sudarant galimybes ugdyti(s) visas kompetencijas.

VERTYBĖS – Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo
tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos
ir unikalios asmenybės pripažinimas.
Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.
Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą.
Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.