Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

2024 m. nustatytas atsparumo korupcijai lygis (AKL) – 0,9.