Socialinio pedagogo paslaugos, darbo grafikas

Socialinė pedagogė Dovilė Ivavičienė

Darbo laikas:
Pirmadienis (Daugėlių g. 74)
8.00–9.00 ir 13.30–16.06

Antradienis (Liepų al. 3)
8.00–8.50 ir 13.30–16.16

Trečiadienis (Daugėlių g. 74)
8.00–9.00 ir 13.30–16.06

Ketvirtadienis (Liepų al. 3)
8.00–8.50 ir 13.30–16.16

Penktadienis (Daugėlių g. 74)
8.00–9.00 ir 13.30–16.06

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.