Korupcijos prevencija

Įsakymas dėl lopšelio-darželio „Žiedelis” 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos, korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo bei antikorupcinės komisijos sudarymo ir atsakingo asmens paskyrimo už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą paskyrimo

Darbuotojų antikorupcijos taisyklės ir atmintinė susidūrus su korupcija (taisyklių priedas) 

Antikorupcinio švietimo vaizdo pamokos
https://www.stt.lt/antikorupcinio-samoningumo-didinimas/ivairios-edukacines-priemones/vaizdo-paskaitos/7662

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (2022-09-01 redakcija)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados 2021-09-28

Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada 2022 m.

 

Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje-darželyje kreiptis į antikorupcijos komisijos narius ar telefonu 8-41 58 06 93

Vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi (nuo 2022 m. sausio 1 d. 17
straipsnio 4 dalimi), pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys lopšelyje-darželyje asmenys
privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas:
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.