Pedagogai

Vardas, pavardėPareigosKvalifikacinė kategorijaIšsilavinimas
Violeta Kumžienėdirektorėaukštasis universitetinis
Auksė Buožienėdirektoriaus pavaduotoja ugdymui / IU mokytojavyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis, magistras
Vaida Klimavičienėmokytoja, dirbanti pagal PUPvyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis, magistras
Jūratė Vileikienėmokytoja, dirbanti pagal PUPauklėtojo metodininkoaukštasis universitetinis
Ona Grigalaitienėmokytoja, dirbanti pagal IUP / PUPauklėtojo metodininkoaukštesnysis
Orinta Laureckienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojo metodininkoaukštasis universitetinis
Dorutė Dambrauskienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojo metodininkoaukštasis neuniversitetinis
Stasė Žalpienėmokytoja, dirbanti pagal IUPvyresniojo auklėtojoaukštasis neuniversitetinis
Vilma Navickienėmokytoja, dirbanti pagal IUPvyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis
Albina Audinienėmokytoja, dirbanti pagal IUPvyresniojo auklėtojoaukštesnysis
Aušra Bijeikienėmokytoja, dirbanti pagal IUPvyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis
Rita Tilenienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojo metodininkoaukštesnysis
Raimonda Jabalonskienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojoaukštasis universitetinis, magistras
Kristina Aginskienėmokytoja, dirbanti pagal IUP / PUPvyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis, magistras
Aistė Valadkienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojoaukštasis neuniversitetinis
Gitana Jakštavičienėlogopedėvyresniojo logopedoaukštasis universitetinis
Ingrida Dantaitė (vaiko priežiūros atostogose)meninio ugdymo mokytojamokytojoaukštasis universitetinis
Rasma Veličkienėmeninio ugdymo mokytojavyresniojo mokytojoaukštesnysis
Karolis Mikaliūnasneformaliojo ugdymo mokytojas / mokytojas dirbantis pagal IUPmokytojoaukštasis universitetinis
Ingrida Levitaitėmeninio / neformaliojo ugdymo mokytojamokytojoaukštasis universitetinis
Dovilė Bakonytėlogopedėlogopedoaukštasis universitetinis
Sandra Šešeikienėmokytoja, dirbanti pagal IUPaukštasis universitetinis
Vaida Macelienėmokytoja, dirbanti pagal IUPstudijuoja
Gintarė Geležinienėmokytoja, dirbanti pagal IUPstudijuoja
Dovilė Ivavičienėsocialinė pedagogėmokytojoaukštasis koleginis

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.