Pedagogai

Vardas, pavardėPareigosKvalifikacinė kategorijaIšsilavinimas
Violeta Kumžienėdirektorėauklėtojo metodininkoaukštasis universitetinis
Auksė Buožienėdirektoriaus pavaduotoja ugdymui / mokytojavyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis, magistras
Vaida Klimavičienėmokytoja, dirbanti pagal PUPvyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis, magistras
Jūratė Vileikienėmokytoja, dirbanti pagal PUPauklėtojo metodininkoaukštasis universitetinis
Virginija Jagminienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojo metodininkoaukštesnysis
Ona Grigalaitienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojo metodininkoaukštesnysis
Orinta Laureckienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojo metodininkoaukštasis universitetinis
Dorutė Dambrauskienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojo metodininkoaukštasis neuniversitetinis
Stasė Žalpienėmokytoja, dirbanti pagal IUPvyresniojo auklėtojoaukštasis neuniversitetinis
Vilma Navickienėmokytoja, dirbanti pagal IUPvyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis
Albina Audinienėmokytoja, dirbanti pagal IUPvyresniojo auklėtojoaukštesnysis
Aušra Bijeikienėmokytoja, dirbanti pagal IUP/PUPvyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis
Danutė Stugytėmokytoja, dirbanti pagal IUPIU auklėtojoaukštasis universitetinis
Rita Tilenienėmokytoja, dirbanti pagal IUPauklėtojo metodininkoaukštesnysis
Gerda Sadauskaitėmokytoja, dirbanti pagal IUPIU auklėtojoaukštasis universitetinis
Raimonda Jabalonskienėmokytoja, dirbanti pagal IUPIU auklėtojoaukštasis universitetinis
Kristina Aginskienėmokytoja, dirbanti pagal IUPvyresniojo auklėtojoaukštasis universitetinis, magistras
Vaida Skėrytėmokytoja, dirbanti pagal IUPstudijuoja
Gitana Jakštavičienėlogopedėvyresniojo logopedoaukštasis universitetinis
Ingrida Dantaitė (vaiko priežiūros atostogose)meninio ugdymo mokytoja/mokytoja, dirbanti pagal IUPmokytojo / auklėtojoaukštasis universitetinis
Rasma Veličkienėmeninio ugdymo mokytojavyresniojo mokytojoaukštesnysis
Karolis Mikaliūnasneformaliojo ugdymo mokytojasmokytojoaukštasis universitetinis
Ingrida Levitaitėmeninio / neformaliojo ugdymo mokytojamokytojoaukštasis universitetinis
Gabrielė Skribauskienėmokytoja, dirbanti pagal IUPstudijuoja
Sandra Šešeikienėmokytoja, dirbanti pagal IUPstudijuoja
Gintarė Geležinienėmokytoja, dirbanti pagal IUPstudijuoja

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.