Naujos patirtys Erasmus+ projekto „M.A.G.I.C.“ partnerių susitikime Lietuvoje

Lietingu ir žvarbiu oru Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ bendruomenė pasitiko tarptautinio Erasmus+ projekto „Myths, Art, Tales and Games for Intercultural Cooperation“ (sutarties Nr. 2019-1-EL01-KA229-062457) partnerius iš Graikijos, Bulgarijos ir Estijos. Visą savaitę trukęs susitikimas buvo kupinas įvairios veiklos, patyrimų, atradimų ir pažinimo.

Skambia lietuvių liaudies daina ir trankiu lietuvių liaudies šokiu prasidėjo svečių pažintis su lopšeliu-darželiu. Kolegos iš svečių šalių domėjosi ugdymo(si) sąlygomis, ugdomosiomis veiklomis, vidaus ir lauko edukacinėmis erdvėmis. Lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Vileikienė kartu su ugdytiniais mokė projekto partnerius kurti interaktyvią pasaką, dalijosi patirtimi apie greitojo atsakymo (QR) kodo naudojimo galimybes priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si).

Projekte dalyvaujantys mokytojai gilino kompetencijas kai kurių dailės technikų įvaldyme. Piešimo trejomis spalvomis ir grotažo technikos subtilybių mokė Kuršėnų meno mokyklos mokytojos metodininkės  Indira Zebčiukienė ir Dalia Jokubauskienė. Mokymus apie maketavimo galimybes internete vedė Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Dovilė Navickaitė. Kolegos dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro puodynių marginimo edukacijoje, susipažino ir išbandė puodų žiedimo techniką, apžiūrėjo Kuršėnų dvarą, kalendorių ekspoziciją.

Tarptautinėje konferencijoje „Intergration of intercultural tradicions into the holistic education of children“ kiekvienos šalies partnerės atstovai skaitė pranešimus apie įgyvendintas projekto veiklas. Konferencijoje hibridiniu būdu dalyvavo apie 80 mokytojų iš Lietuvos, Graikijos, Estijos ir Bulgarijos.

Aptartos ir suplanuotos būsimos projekto veiklos, mokymuose įgytos patirties pritaikymas, paskutinio partnerių susitikimo Estijoje organizavimas.

Buvo pasirūpinta ir svečių kultūrine pažintine veikla. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos informacinis centras (buvusi Šiaulių universiteto biblioteka), Kryžių kalnas, Šiaulių saldainių fabriko „Rūta“ edukacinė programa, Palangos Gintaro muziejus, Telšių kultūrinis paveldas – sūrio „Džiugas“ edukacija paliko kiekvienam prisiminimą apie turtingą vaizdais, skoniais ir tradicijomis Lietuvą.

Projektas „M.A.G.I.C.“ finansuojamas remiant Europos komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos naudojimą.

 

Auksė Buožienė

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.