Kiti projektai 2023 m.


English is Fun!

2023-09-01 – 2024-06-30
Projekto idėja – pasidalinti ugdytinių mėgstamais žaidimais, kad išmoktų naujų angliškų žodžių.
Kiekviena grupė paaiškina ir dalijasi vienu žaidimu (ar daugiau, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus), o
likusieji partneriai žaidžia žaidimą naudodami žodžius. Šis projektas – tai galimybė įtraukti mažus
vaikus į eTwinning projektą ir tobulinti kalbėjimo bei socialinius įgūdžius.
Tikslas: mokytis angliškų žodžių žaidžiant įvairių šalių žaidimus.

Share Your Dreamy Tales

2023-09-01 – 2024-06-30
Tiklsas: Pasidalinti savo šalies vaikų mėgstamomis pasakomis, vaidinti, kurti pasakas kartu su
partneriais.
Partneriai: Turkey(7), Romania(2), North Macedonia(1), Italy(1), Lithuania(1)Vilks pasakas

2023-12-01 – 2024-06-30
Projekto idėja – pasidalinti pasakų knygomis kuriose randamas vienas iš pagrindinių veikėjų –
vilkas. Kiekviena įstaiga lankosi bibliotekoje – ieško knygų, skaito, vaidina; kuria vilko personažą, su
juo keliauja po įdomias vietas mieste; kuria el. knygą.
Tikslas: Supažindinti vaikus su vilko personažu per patirtus įspūdžius, perteikti vilko
charakterį vaidinant, kurti el. knygą.
Partneriai: Latvia(4), Lithuania(3)Let’s Play Art Games

2024–2025 m.
Tikslas: žaisti, dalintis vieni su kitais įvairiais meno žaidimais.
Uždaviniai:
1. sukurti, pateikti meno ar socialinę istoriją, žaidimą, etiudą, šokį, vaidmenį, performansą ar
panašiai integruojant mokymo įvarius mokymo dalykus (meną, biologiją, astronomiją, biologiją,
pilietybę, dizaino technologijas, užsienio kalbas, geografiją, kultūros istoriją, informatiką, kalbą ir
literatūrą, fotografiją, audiovizualinę mediją.
2. pažaisti kitos šalies, miesto, įstaigos sukurtą žaidimą, šokį, etiudą, teatro etiudą ir pan.
3. susipažinti su kitos šalies istorijomis, žaidimais, kalba, aplinka, vizualiniais menais ir pan
žaidžiant.
4. dalintis art žaidimais, istorijomis, performansais, meno darbais, socialinės dramos žaidimais ir
pan.
Partneriai: Lithuania(71), Turkey(11), Greece(3), Romania(3), Republic of Moldova(1), Germany(1),
Slovenia(1), Portugal(1), Poland(1), Spain(1)

Dilgėlių tyrinėtojai (Natru petnieki)
2024-03-01 – 2024-06-30
Tikslai:
1. Susipažinti su savaime plintančiu ir augančiu daugiamečiu augalu dilgėle.
2. Išsiaiškinti jų gydomąsias savybes, atpažinti jas supančioje aplinkoje.
3. Plėtoti vaikų tvarumo sampratą.
Partneriai: Latvia(3), Lithuania(3)

Let your light shine bright
2023 m. Gruodis – 2024 m. Gegužė
Tikslas – ugdyti kūrybiškumą, susidomėjimą, kalbėjimo įgūdžius kuriant netikrus vitražus (fake
stained glass).
Projekto uždaviniai:
1. Ugdyti asmeninį, socialinį mokėjimą mokytis ir meninius įgūdžius kuriant netikrus vitražus.
2. Stebėti idėjas ir su pasitikėjimu eksperimentuoti, išspręsti problemą ir rasti savo sprendimą.
3. Įgyti skaitmeninius, daugiakalbystės, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos įgūdžius bendradarbiaujant
komandoje, keičiantis idėjomis ir sukurta skaitmenine medžiaga, aptarti savo meninius darbus ir
tobulinti socialinius įgūdžius.

I play – I speak
2023 m. Gruodis – 2024 m. Gegužė
Tikslas – Ugdyti kalbinius gebėjimus per žaidimą muzikuojant.
Projekto uždaviniai:
1. Sekti, deklamuoti su intonacija pasakas, eilėraščius; dainuoti liaudies ar kitas dainas.
2. Žaisti žaidimus ritmuojant.
3. Žaisti žaidimus, kurie lavina panašių garsų skyrimą.

Projektas ,,Sveikata visus metus” 

Veikla „Dangus ir mėnulis” 

Projektas „Mankštinam pirštukus, tariam žodelius”

Projektas „Vanduo – gyvybės eliksyras”