Skelbiama lopšelio-darželio ir vadovo 2020 m. veiklos ataskaita

Skelbiama Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ir vadovo 2020 metų veiklos ataskaita. Prašome bendruomenės narius susipažinti www.ldkursenai.lt. Savo nuomonę galite išreikšti el. paštu ld.kursenai@gmail.com

Lopšeli0-darželio ir vadovo 2020 m. veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.