TURITE KLAUSIMŲ, PASTABŲ, PASIŪLYMŲ? PARAŠYKITE MUMS

    Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

    Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

    Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

    Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

    Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.