Įgyvendinant „Darni mokykla” 2022-2023 m.m. veiklos planą buvo pateikta, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, projekto „Vanduo – gyvybės eliksyras” paraiška.

Lopšelio-darželio pateiktą projekto paraišką įvertino Šiaulių rajono savivaldybės  švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų vertinimo komisija ir skyrė 500 Eur finansavimą. Projektas „Vanduo – gyvybės eliksyras” bus įgyvendinamas keliais etapais. Tikimės, kad projekte dalyvavę vaikai, tėvai ir visa lopšelio-darželio bendruomenė įgis žinių bei ugdysis supratimą apie tvarų, aplinką
tausojantį ir atsakingą gamtinių išteklių (vandens) naudojimą.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.