Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Žiedelis“ vyko mokslinė-praktinė konferencija

Balandžio 23 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Matematinė komunikacija ir kūrybiškas matematinių problemų sprendimas“. Renginyje dalyvavo apie 70 dalyvių: mokslininkų, studentų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, vadovų.

Konferencijos, vykusios Zoom aplinkoje, pradžią paskelbė įstaigos direktorė Violeta Kumžienė. Ji paminėjo, kad balandžio 23-ioji diena yra Pasaulinė knygos diena, o pati knyga glaudžiai susijusi su matematika. Tai puslapių numeracija, tarpai tarp eilučių, o knygų formų įvairovė

atspindi geometrines figūras.

Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Buožienė supažindino dalyvius su kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarka, skatino visus aktyviai įsitraukti į diskusijas, pasisakyti, komentuoti, klausti.

Pirmąjį pranešimą „Kokia argumentavimo galia vaiko mąstymui: įrodymai ir praktiniai pavyzdžiai“ pristatė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Jūratė Vileikienė. Prof. dr. A. Kazlauskienė kalbėjo kaip atpažinti vaikų argumentavimo prieigas, modelius, technikas, metodus; kaip svarbu kelti hipotezes, jas patikrinti ir suformuoti išvadą. Profesorė taip pat pristatė įvairius argumentavimo  kelius: keturių kampų, indukcinį, dedukcinį, pagal istorinę analogiją ir kt. Šiuos būdus praktiniais pavyzdžiais iliustravo mokytoja J. Vileikienė. Ji pagrindiniu argumentavimo skatinimo įrankiu įvardino klausimą „Kodėl?“.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dokt. Vaida Padgurskytė skaitė pranešimą „Žaidimas – vaiko kalba“. Taip buvo mokytojams priminta, kuo svarbus žaidimas vaiko gyvenime. Dokt. V. Padgurskytė akcentavo, kad prieš organizuojant žaidimą, svarbu išsikelti tikslą ir uždavinius, žinoti ką ugdysime, kaip ugdysime, kodėl ugdysime? Ji kalbėjo, kad bendraudami su vaikais, mes patys daug ko išmokstame, nuolat tobulėjame.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos edukologijos fakulteto pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentė Vaida Timinskaitė pristatė atlikto tyrimo „Kodėl yra svarbus tėvų įsitraukimas į vaikų ankstyvąjį matematinį ugdymą?“ rezultatus. Paaiškėjo, kad tėvai turintys aukštesnį išsilavinimą, daugiau dėmesio skiria savo vaikų matematiniam ugdymui.

Mokytoja metodininkė Monika Petkauskienė ir vyr. mokytoja Simona Pluščiauskienė, iš Šiaulių lopšelio-darželio ,,Pupų pėdas“ video pranešime ,,Žaisdamas mokausi skaičiuoti“ pateikė gausą matematinio ugdymo pavyzdžių, kai naudojamos įvairios fizinės ir skaitmeninės priemonės.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ mokytoja metodininkė Dorutė Dambrauskienė pristatė projektinę veiklą „Kūrybiška vaikų pažintis ir veikla su geometrinėmis figūromis“. Gausa tikslingai parinktų priemonių išlaisvino ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą ir jie nevaržomai veikė, manipuliuodami geometrinėmis figūromis. Tos pačios įstaigos vyresnioji mokytoja  Kristina Aginskienė ir mokytoja metodininkė Rita Tilenienė savo pranešime „Žaismė ir atradimai linijų pasaulyje“ parodė ankstyvojo amžiaus vaikų veiklą, jų pažintį su tiesia linija.

Renginį apibendrino ir pagrindinius akcentus sudėjo  prof. dr. Aušra Kazlauskienė. Ji pasidžiaugė, kad nenuvertinamas nė vienas amžiaus tarpsnis, t. y. „visi gali, tik gali kitaip“. Profesorė pažymėjo, kad vaikų smegenys yra sugeriančios informaciją, nors čia ir dabar nepadarančios, bet kaupiančios resursus ateičiai.

Viliamės, kad ir mokytojų „smegenys sugėrė“ visą konferencijos informaciją, kuria ateityje  pasinaudos, ugdydami vaikų komunikaciją, kūrybiškumą bei matematinius gebėjimus.

Jūratė Vileikienė

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“
priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė