Tėvelių dėmesiui!

Tikime Jū geranoriškumu ir prašome  2023 metų

1,2 % pajamų mokesčio sumą skirti mū įstaigai! 

 

 Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 2 d. Prašymas turi būti užpildomas ir pateikiamas vieninteliu − elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku) adresu http://deklaravimas.vmi.lt Paštu atsiųsti ar kitaip pateikti popieriniai prašymai nebus nagrinėjami.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Rekvizitai prašymams dėl 1,2 % pajamų mokesčio pervedimo
Paramos gavėjas Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“
Įstaigos kodas 305615915
Adresas Daugėlių g.74; Liepų al.3, LT-81121 Kuršėnai