Gavome apdovanojimus!

Šiais metais Tarptautinė mokytojų diena mūsų lopšelio-darželio mokytojams ypatinga. Buvome pastebėti ir įvertinti. Direktorei Violetai Kumžienei įteiktas LR Seimo apdovanojimas – Vyčio ženklas, mokytojai Jūratei Vileikienei skirta Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnybos padėka, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Auksei Buožienei, logopedei Gitanai Jakštavičienei, mokytojoms Kristinai Aginskienei ir Sandrai Šešeikienei Šiaulių r. Švietimo ir sporto skyriaus padėkos. Džiaugiamės ir didžiuojamės👏😊

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.