Mokytoja Vaida dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ,,Darnios mokyklos PIN kodas – 2030!” Vilniuje

Šiandien Tarptautinėje konferencijoje ,,Darnios mokyklos PIN kodas – 2030!” Vilniuje mokytoja Vaida pristatė įstaigos darnaus vystymosi realijas kuriant vidaus ir lauko edukacines erdves bei organizuojant patyriminį vaikų ugdymą(si) jose.