Mokytoja Vaida dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ,,Darnios mokyklos PIN kodas – 2030!” Vilniuje

Šiandien Tarptautinėje konferencijoje ,,Darnios mokyklos PIN kodas – 2030!” Vilniuje mokytoja Vaida pristatė įstaigos darnaus vystymosi realijas kuriant vidaus ir lauko edukacines erdves bei organizuojant patyriminį vaikų ugdymą(si) jose.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.