Kviečiame visą bendruomenę aktyviai dalyvauti akcijoje „Mes rūšiuojam”!

Šiais metais ir vėl kviečiame visą bendruomenę aktyviai dalyvauti akcijoje „Mes rūšiuojam”. Rinkite sugedusią ir nebenaudojamą buitinę techniką, galvaninius elementus ir pan., atneškite į įstaigos (Daugėlių g. 74) vidinį kiemelį. Smulkesnius daiktus galite palikti grupių mokytojams. Už surinktas atliekas skiriami taškai, už kuriuos perkamos knygos, kanceliarinės ir ugdymo priemonės mūsų vaikams.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.