eTwinning projektas “Let’s celebrate water day by conserving water”

Kovo mėnesį prasidėjęs „Voveriukų“ ir  „Ežiukų“ grupių eTwinning projektas “Let’s celebrate water day by conserving water” artėja link pabaigos. Projektą įgyvendinome su partneriais iš Turkijos, Rumunijos, Ispanijos ir Lietuvos. Siekėme per patirtį plėsti vaikų  supratimą  apie vandens poreikį, gamtos reiškinius, vandens apytakos ratą. Tobulinome vertybines nuostatas, skatinančias pagarbą gyvybei ir dėkingumo vandeniui jausmą. Taip pat šiuo projektu ugdėme saugaus elgesio prie vandens bei  sąmoningo vandens išteklių tausojimo įpročius.

Įgyvendinome mėnesio iššūkį – ieškojome vandens telkinių, esančių konkrečiame mieste  – Kuršėnuose. Partneriai savo šalyse. Vaikai kartu su tėveliais, mokytojais ieškojo vandens telkinių vaizdų internete. Pasivaikščiojimų ar kelionių metu pamatytus telkinius fotografavome. Nuotraukas demonstravome vieni kitiems, aptarėme, diskutavome, keitėmės informacija. Vaikai domėjosi ir aiškinosi: kas vandens telkiniuose gyvena?, Kodėl vanduo svarbus gyvybei Žemėje? Kuo vanduo svarbus kiekvienam žmogui? Kur ir kaip švaistomas vanduo? Ką galime kiekvienas padaryti, kad taupytumėme vandens išteklius? Diskusijos ne tik gerino bendradarbiavimo įgūdžius, plėtė pažinimo gebėjimus, bet ir padėjo atsakyti į visus keliamus klausimus apie vandens tausojimo būdus bei naudą gyvybei.

Įgyvendinome įvairiausių veiklų su vandeniu. Bandymai ir eksperimentai suteikė daug puikių emocijų kiekvienam „tyrėjui“. Stebėjome kas nutinka sušalus vandeniui, kada atsiranda ledas, koks jis yra? Ant jo piešėme. O tirpstant ledui stebėjome kaip jis keičiasi, kaip garuoja.

Sėjome sėklytes, laistėme jas – rūpinomės. Stebėjome augimo procesą. Atlikome bandymus kas nutinka kai augalams trūksta vandens, kai jo būna per daug arba jo nėra. Tai skatino diskutuoti, ieškoti informacijos interneto platybėse. Aiškinomės, kodėl vanduo reikalingas žmonėms, augalams. Darėme vandens apytakos ratą.

Įgyvendindami šį projektą lavinome vaikų kūrybiškumą. Vaikai kėlė daug probleminių klausimų, diskutavo, išsakė savo nuomonę, bei ieškojo ir rado tinkamus sprendimų atsakymus. Žaisdami tyrinėjo, išbandė daiktus ir medžiagas (pvz., plaukia ar skęsta, kiek galima pridėti monetų į vandenį, kad pasidarytų vandens kaupas ir pan.), aptarė stebėjimų, bandymų rezultatus su grupės draugais, išradingai, kūrybiškai pristatinėjo vieni kitiems savo tyrinėjimus ir kitus darbus.

Rengėme piešinių parodą vandens dienai paminėti „Vanduo mano gyvenime“. Vaikai piešė klausydami lietaus, jo krintančių lašų skleidžiamo garso. Stebėjome ir lyginome garso skirtumus, kai lašai krito į metalinį ir plastmasinį indus. Stebėdami lietų lauke aiškinomės iš kur tas vanduo atsirado, kur jis nubėga. Diskusijos padėjo suvokti, kad vandenį reikia taupyti, saugoti, jo gali trūkti ateityje, todėl jau dabar reikia neteršti vandens telkinių, juos prižiūrėti.

 

Kristina Aginskienė,

mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą