Įgyvendinant „Darni mokykla” 2022-2023 m.m. veiklos planą buvo pateikta, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, projekto „Vanduo – gyvybės eliksyras” paraiška.

Lopšelio-darželio pateiktą projekto paraišką įvertino Šiaulių rajono savivaldybės  švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų vertinimo komisija ir skyrė 500 Eur finansavimą. Projektas „Vanduo – gyvybės eliksyras” bus įgyvendinamas keliais etapais. Tikimės, kad projekte dalyvavę vaikai, tėvai ir visa lopšelio-darželio bendruomenė įgis žinių bei ugdysis supratimą apie tvarų, aplinką
tausojantį ir atsakingą gamtinių išteklių (vandens) naudojimą.