Projektas „Mankštinam pirštukus – tariam žodelius“

Balandžio ir dalį gegužės mėn. logopedė Gitana Jakštavičienė, mokytojos Dorutė Dambrauskienė ir Aistė Valadkienė vykdė / įgyvendino projektą „Mankštinam pirštukus – tariam žodelius“, skirtą „Boružiukų“ grupės vaikų kalbos sutrikimų prevencijai.

 

Projekto tikslas: lavinti vaikų smulkiosios motorikos įgūdžius, skatinti jų kalbą palankiais būdais ir priemonėmis įvairiose erdvėse.

 

Kadangi kalbinės raidos aktyvinimas yra susijęs su pasaulio pažinimo procesu, vyksta tiesiogiai sąveikaujant su aplinka, kurią vaikai atranda ir ištiria visais pojūčiais – matydami, girdėdami, liesdami, ragaudami ir uostydami, bendradarbiaudamos ugdytojos pasitelkė pirštukų žaidimus skatinančius mažųjų kalbinėms galimybėms rastis ir kūrybiškai skleistis nuotaikingose veiklose:

 

  • Nuoširdi pagalba Pirštinaitei-Karvutei išpildyti svajonę ,,Linksmosiose varžytuvėse” tapti futbolininke: pirštukų mankštinimas / miklinimas estafetėse „Pirštukų takelis“, „Futboliukas“, „Krepšinis“, savo sukurtų judesių komentavimas, draugo drąsinimas rungtyje, iniciatyvos.

 

  • Drąsėjančių aktorių pasisakymai, pakili nuotaika, atsiskleidžiančios galios vaidinimuose-scenelėse „Vaidiname pasaką“, „Šešėlių teatras“, „Kas namelyje gyvena?“, „Pirštinė“, „Kas slepiasi po stogu?“.

 

  • Nauji potyriai, kuriant „Sekretus“ smėlyje iš įvairios gamtinės medžiagos bei antrinių žaliavų, emocingi komentavimai, pasididžiavimas savo šedevrais.

    

Išgyvendami malonumo jausmą, praktiškai patirdami (veikdami su įvairiais daiktais, vaidindami, kurdami…) su malonumu kartodami / pasakydami žodžių, garsiai dalindamiesi patiriamais įspūdžiais, vaikučiai įgijo daugiau stimulų palaipsniame kalbos plėtojimosi, smulkiosios motorikos lavėjimo procese.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.