Paminėtas projekto „Sveika mokykla“ 30-metis

Švęsdami Pasaulinę sveikatos dieną ir paminėdami Sveikatą stiprinančios mokyklos 30-metį,
Kuršėnų sporto mokyklos mažajame stadione suorganizavome sporto šventę. Į stadioną sugūžėjo
130 ugdytinių ir 27 darbuotojai. Renginys prasidėjo bendru šokiu. Tuomet visi dalyviai apibėgo
apšilimo ratą aplink stadioną. Vėliau pramogauti ir pasivaržyti kvietė devynios stotelės su
įvairiomis smagiomis užduotimis. Įveikę visas stoteles, mažieji buvo apdovanoti obuoliukais ir
Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuro dovanėlėmis.

Ši sportinė veikla ne tik paskatino aktyviai pajudėti, bet ir suteikė džiaugsmą, gerą nuotaiką.

Neformaliojo ugdymo mokytojas Karolis Mikaliūnas

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.