Matematinio raštingumo ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje

Balandžio 21 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Matematinio raštingumo ugdymas – nuo pažinimo iki problemų sprendimo“.

Konferencijos, vykusios Zoom aplinkoje, pradžią paskelbė įstaigos direktorė Violeta Kumžienė. Ji pasidžiaugė dalyvių gausa, produktyviu bendradarbiavimu su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir palinkėjo atverti duris į įdomų, kupiną paslapčių ir staigmenų matematinio raštingumo pasaulį.

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Lipskienė pristatė Freinet institucinės pedagogikos praktikas matematinių vaikų įgūdžių ugdymui: programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014095 „Įtraukusis ugdymas: nuo iššūkio link galimybės“ patirtis. Viktorija akcentavo Prancūzijos mokyklose nuo ikimokyklinio amžiaus ugdomą finansinį raštingumą, taikant vaikus motyvuojančius metodus. Vienas jų – tai valiuta. Kiekvienais mokslo metais įvedama vis nauja valiuta, tai gali būti „blusos“, „kokosai“ ir pan. Mokiniai pinigų užsidirba už pastangas, o ne už rezultatą, taip pat jie moka baudas už mokyklos įstatymų, t. y. taisyklių laužymą ir pan. Taip vyksta pinigų cirkuliacija.

Nuo ko prasideda matematinės idėjos,  į ką jos pavirsta pradinėse klasėse?  Kaip matematinės idėjos atrodo realiame gyvenime, ką pedagogas gali parodyti vaikui susiedamas su artimiausia aplinka? Šiuos klausimus savo pranešime „Matematinių idėjų raiška ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ gvildeno Vilniaus universiteto doc. dr. Vaiva Grabauskienė ir dr. Oksana Mockaitytė-Rastenienė.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušra Kazlauskienė kalbėjo, kad vaikų sėkmingam ugdymui svarbų vaidmenį atlieka „keturi tvirti krumpliai“. Tai mokslininkai, studentai, mokytojai praktikai, švietimo įstaigų vadovai.

Profesorės iniciatyva mokslinėje-praktinėje konferencijoje pasisakė 17 Edukologijos instituto Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo programos II kurso studentų. Jie pristatė naujausius mokslinius tyrimus apie: vaikų matematinius argumentus žaidybinėje veikloje, matematikos ir vaikų literatūros integraciją bei visapusišką integruotą ugdymą matematikos veiklose, matematinės kalbos ugdymą ikimokykliniame amžiuje bei ankstyvąjį programavimą ir mobiliųjų įrenginių taikymą ugdymo procese.

Savo patirtimis apie vaikų matematinio raštingumo ugdymą dalinosi Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ PU mokytoja metodininkė Violeta Didzinskienė, Biržų lopšelio-darželio ,,Drugelis“ priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dangyra Paušaitė, Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis” ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Rasa Girčienė. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“  vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Kristina Aginskienė ir mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Rita Tilenienė skaitė pranešimą „Magiškas matematikos pasaulis“. Šios įstaigos mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Jūratė Vileikienė, pristatydama kasdienes veiklas atsakė į klausimą „Kur slepiasi matematika?“.

 

Tardama baigiamąjį žodį lopšelio-darželio direktorė Violeta Kumžienė sakė, kad matematika yra be galo įdomus dalykas, ji taip pat pasidžiaugė, kad „…matematinio raštingumo gerėjimo požymių jau yra Lietuvoje“.

Šešias valandas trukusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Matematinio raštingumo ugdymas – nuo pažinimo iki problemų sprendimo“ keturi „elementai“ sėkmingai susijungė į matematinę seką „mokslininkai – studentai – mokytojai – vadovai“. Tik veikdami išvien šie žmonės gali įtakoti sėkmingą vaikų ugdymą(si), tačiau pašalinus nors vieną „elementą“ įvyktų didžiulė klaida. Tad vienykimės, bendraukime, bendradarbiaukime, dalinkimės, taip paklodami tvirtą pamatą vaikų matematiniam raštingumui.

Jūratė Vileikienė, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal PUP,

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“