Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija“ („EdTech“)

Lopšelis-darželis įsitraukė į Nacionalinės švietimo agentūros inicijuotą projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“.

Projektas skirtas skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijoms kurti ir bandyti ugdymo įstaigose…

Plačiau: https://www.nsa.smm.lt/projektai/tiriamieji-projektai/projektas-skaitmenine-svietimo-transformacija-edtech/

 

Priešmokyklinukai dalyvavo vienoje iš „EdTech“ (greitai besivystančios inovacijų švietimo sektoriuje ekosistemos) projekto siūlomų veiklų, išbandė startuolių sukurtą interaktyvų mokymosi įrankį „Draugų nuotykiai“. Vaikai, įsikūniję į paršiuko ir vėžliuko vaidmenis, ugdėsi programavimo, skaičiavimo, sėkmingo bendradarbiavimo įgūdžius.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.