Lopšeliui-darželiui suteikta „Erasmus“ akreditacija

Lopšeliui-darželiui suteikiama programos „Erasmus“ akreditacija Nr. 2022-1-LT01-KA120-SCH-000111028. Akreditacijos galiojimo pradžios data yra 2023 m. vasario 1 d., galiojimo pabaigos data – 2027 m. gruodžio 31 d.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.