Lopšeliui-darželiui suteikta „Erasmus“ akreditacija

Lopšeliui-darželiui suteikiama programos „Erasmus“ akreditacija Nr. 2022-1-LT01-KA120-SCH-000111028. Akreditacijos galiojimo pradžios data yra 2023 m. vasario 1 d., galiojimo pabaigos data – 2027 m. gruodžio 31 d.