eTwinning projektas „Nature – my art“

Projektu ,,Nature – my art“ siekėme sujungti dvi vaikams patinkančias temas: gamtą ir meną.

Labai svarbu perduoti informaciją apie gamtą, apie jos išsaugojimą. Vaikai turi vertinti gamtos teikiamas dovanas. Gryniausias ir tikriausias jų išraiškos būdas yra menas.

Per meną vaikai išreiškia savo emocijas, jausmus ir meilę. Gamta yra gyvas įkvėpimo šaltinis – menas puiki priemonė ugdyti vaikų gebėjimą tausoti gamtą, ją mylėti ir saugoti, o kartu ir išreikšti savo vizija bei supratimą apie ją.

 

Mokytoja Orinta Laureckienė

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.