eTwinning projektas „Spalvotos savaitės dienos“

2022 m. vasario mėn. 17 d. – kovo mėn. 14 d. mėn. logopedė Gitana Jakštavičienė su „Pelėdžiukų“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniais, lankančiais logopedines pratybas, dalyvavo eTwinning projekte „Spalvotos savaitės dienos“, kūrė ir vykdė projektines veiklas, kurių metu ugdėsi vaikų samprata apie laiką: išbandydami edukacines bitutes-robotukus „BEE BOT“, žaisdami, atrasdami ir bandydami, klausydami ir diskutuodami vaikai susipažindino su laiko terminais, savaitės dienų sąvokomis. Vaikams buvo suteikta galimybė tyrinėti ir ugdytis laiko suvokimą, lavintis ir plėtotis kalbinius gebėjimus.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.