,,Pelėdžiukų” pasiekimai piešinių konkurse

„Pelėdžiukų“ grupės priešmokyklinukės Ignė, Lėja ir Akvilė dalyvavo Šiaulių regiono vaikų piešinių konkurse „Spalvingai saldūs pelėdžiuko nuotykiai“, kurį organizavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. Ignei įteikta padėka už dalyvavimą, Lėjai nominacija už dėmesį smulkmenoms. Akvilė tapo laureate 6 metų amžiaus grupėje (2 kategorijoje), užėmė antrą vietą ir buvo pakviesta į parodos atidarymo šventę.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.