Daugėlių progimnazijos kieme praūžė Daugėlių bendruomenės festivalis “Sveika, vasara”

Mūsų darželio komanda visus svečius kvietė į “Žiedelio” kiemelį ”pasimatuoti” architekto specialybę, patobulinti programavimo įgūdžius ir įveikti labirintą su įvairiomis užduotimis. Vakarop mažieji darželio dainorėliai ir šokėjai pasirodė koncerte, kuriame direktorė padėkojo tėvams R. ir A. Mintauskams, V. ir R. Butkevičiams, N. Bernotui už nuolatinę materialinę paramą ir pagalbą įgyvendinant inovatyvias idėjas ir įvairiuose konkursuose darželio vardą garsinusiai ugdytinei Lėjai.

Vyksta pasiruošimas:

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.