Mokomės vieni iš kitų Graikijoje

Gražiausių metų laikų pavasario ir vasaros sandūroje Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio
„Žiedelis“ mokytojai dalyvavo mažos apimties partnerysčių Erasmus+ K210 projekto ,,Little
Outdoor Learners“, sutarties Nr. 2021-1-RO01-KA210-SCH-000027212, partnerių susitikime
Graikijoje, priešmokyklinio ugdymo įstaigoje 1 Nipiagogeio Voulas. Susitikime taip pat dalyvavo
projekto partneriai iš Rumunijos „Model“ vaikų darželio.
1 Nipiagogeio Voulas – tai dviejų priešmokyklinio amžiaus (4-6 m.) vaikų darželis, kuriame
dirba 4 nuolatiniai mokytojai, atvykstantis anglų kalbos mokytojas ir pagalbos vaikui specialistas.
Susitikimo metu daug dėmesio buvo skiriama dramai. Tad po inscenizuoto vaikų pasveikinimo,
projekto dalyviai buvo įtraukti į kūrybiškumo reikalaujančius žaidimus: naratyvinį pasakos sekimą,
paprasto medžio šakelės perkūrimą ir pan.
Darželio 1 Nipiagogeio Voulas mokytojai ir jų ugdytiniai svečiams parengė įvairių senovės
graikų mitų inscenizacijų: ,,Saulės ir vėjo kova“, ,,Ikaras“. Vaikai vaidino lauko scenoje, kurią buvo
papuošę pačių gamintomis dekoracijomis. Vėjo ir kitų gamtos reiškinių garsus vaikai išgavo
naudodamiesi įvairiomis antrinėmis žaliavomis.
Projekto partneriai bendravo su švietimo centro atstovais, miesto meru, palygino Graikijos
ir savo valstybių švietimo sistemą. Mokytojai dalyvavo praktinėse veiklose kurias vedė kviestiniai
svečiai iš įvairių organizacijų. Emanuela Kapokaki iš ,,Prasin Aloga“ lėlių teatro, parodė, kaip
pasigaminti lėles iš laikraščių, kaip joms suteikti gyvybės ir skirtingų emocijų. Nancy Koutava iš
tarptautinės nevyriausybinės organizacijos WWF Hellas pristatė ,,Picnic basket“ rinkinį ir veiklas
vaikams apie tausojančią mitybą. Taip pat ikimokyklinio ugdymo veiklas praturtinančiomis
idėjomis dalijosi dramos mokytoja bei terapeutė Vivian Simatou iš Mantilaki kultūros centro.
Graikų tradicinių šokių žingsnelių mokytojus mokė šios srities profesionalas miesto jaunimo
laisvalaikio centre.
Projekto partneriai diskutavo apie projekto diegimą, sklaidą, vertinimą, įtaką vaikų
ugdymuisi, bendradarbiavimui su tėvais.
Laisvu laiku projekto dalyviai aplankė Vari Voula Voulagmeni apylinkes ir susipažino su
antikos laikus menančia istorija.
Dalyvavimas šiame projekte atvėrė galimybes dalintis gerąja ugdymo patirtimi, mokytis
vieniems iš kitų, gilinti anglų kalbos žinias bei plėtoti mokytojų profesinės komunikacijos,
ugdymosi aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo bei kitas kompetencijas.

Tiems, kam įdomu sužinoti daugiau:
https://prasinaloga.gr/koyklopaizoyme/
https://www.wwf.gr/en/knowledge_hub/environmental_education/

 

Straipsnį parengė:
Gabrielė Skirbauskienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Jūratė
Vileikienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą