Atnaujinti izoliacijos algoritmai ugdymo įstaigose