Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje – darželyje organizuota respublikinė kūrybinių darbų paroda „Stebuklingos sagos“

https://drive.google.com/file/d/1rs-3nktXiTi9rXgOf4DTLCQAM1qs5ysd/view
Paprasta saga, atrodo tinka matyti tik rūbuose įsiūtą. Tačiau jos paskirtis gali būti ir kitokia, truputį
kūrybos, fantazijos ir nereikalingos sagos prikeltos antram gyvenimui.
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje – darželyje „Voveriukų“ grupės vaikučiai sagas naudoja smulkiąjai
motorikai lavinti. Vaikai sagas dėlioja pagal brėžinius, iš jų kuria darbelius, skaičiuoja, grupuoja pagal
spalvas. Taip kilo mintis pasidairyti, ką iš sagų daro kiti vaikučiai. Buvo parengta ir organizuota
respublikinė ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų kūrybinių darbų paroda
„Stebuklingos sagos“, kurią organizavo lopšelio – darželio direktorės pavaduotoja ugdymui V.
Klimavičienė ir mokytoja- metodininkė R. Tilenienė. Parodos tikslas: ugdyti meninę raišką ir kūrybinius
gebėjimus, kuriant darbelius panaudojant sagas.
Į kvietimą atsiliepė 113 pedagogų iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Kiekvienas darbelis savaip
įdomus, kūrybiškas: paveikslai, pagalvėlės, žaislai. Visuose darbeliuose atsispindi sagos.
Smagu, kad tiek daug dalyvių prikėlė sagas antram gyvenimui. Tikimės, kad ir toliau jų nepamirš,
neišmes. Sukurs daugiau įdomių darbelių, lavindami smulkiąją motoriką, kūrybiškumą.

Lopšelio – darželio direktorės pavaduotoja ugdymui V. Klimavičienė,
Mokytoja – metodininkė R. Tilenienė

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.