Tarptautinių projektų reali nauda, patirtis, galimybės.

Rugsėjo 27 – spalio 1 dienomis Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio pedagogai
(direktorė Violeta Kumžienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Auksė Buožienė, Jūratė Vileikienė,
mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo pragramą) vykdydami Erasmus+ KA2 projektą
M.A.G.I.C (Myths, Art, Tales and Games for intercultural Cooperation) (Tarpkultūrinio
bendradarbiavimo mitai, menas, pasakos ir žaidimai) dalyvavo partnerių susitikime, vykusiame
Italijoje Neapolio mieste įsikūrusiame mokyklų komplekse Circolo Didattico „Madre Claudia
Russo“. Susitikime partneriai iš Lietuvos, Bulgarijos, Graikijos, Estijos ir Italijos aplankė visą
„Madre Claudia Russo“ mokyklų kompleksą. Maždaug dvylikos tūkstančių kvadratinių metrų
komplekse yra šie pastatai: Montessori (darželis), Rodari + Don Milani + Rousseau (pradinė
mokykla) ir vaikų darželis (3-5 m.). Mokyklos auditorija yra skirtinga ekonominiu, socialiniu ir
kultūriniu vystymosi požiūriu. Mokykloje jau pilnai realizuojamas įtraukusis ugdymas, kurio dėka,
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai gali pilnavertiškai, kokybiškai mokytis. Mūsų
valstybėje šiuo laikotarpiu inkliuzinis ugdymas yra svarbiausias švietimo sistemos politinis siekis,
tad iš arčiau susipažinti su šia sistema buvo iš tiesų naudinga. Pastebėjome, kad visi vaikai sulaukia
ne tik mokytojų dėmesio, bet ir bendraamžių palaikymo, pagalbos. Viliamės, kad Lietuvoje
artimiausiu laiku sulauksime pokyčių, kad įtraukusis ugdymas sėkmingai įsišaknys švietimo
sistemoje.

Antrasis mokyklų kompleksas, kurį aplankėme, tai IC Madre Claudia Russo-
Solimena, kuriame veikia pradinė ir vidurinė mokykla. Mokykloje veikia muzikinės klasės, tad
mokiniai ir mokytojai džiugino įspūdingais pasirodymais. Faktas, kad italų kultūroje svarbų
vaidmenį vaidina muzika, pasitvirtino.

Norint sužinoti kaip vienas ar kitas dalykas veikia, neužtenka pamatyti, būtina
išbandyti. Tad dvylika projekto partnerių, pasiskirstę mažomis grupelėmis, dalyvavo ugdomajame
procese, kuriame organizuotos veiklos atliepė projekto M.A.G.I.C tikslus, buvo nukreiptos į meną,
mitus, žaidimus.

Daug dėmesio buvo skiriama neapolietiško lėlių teatro klasikiniam personažui
Pulcinellai, kuris vaidina kvailą, nors puikiai žino situaciją, arba elgiasi taip, tarsi būtų pats
protingiausias, nors ir yra apgailėtinai neišmanantis. Kad ir koks būtų jo pradinis ketinimas,
Pulcinella visada sugeba laimėti. Jei kažkas baigiasi blogai, kitas dalykas yra sėkmingas.
Pulcinellos personažas taip pat atskleidžia italų tautos papročius, jis labai mėgsta picą.

Be veiklų su personažu, dalyvavome muzikinėse veiklose, kuriose daug dėmesio
skiriama ritmui, lankstėme muzikinius instrumentus, kūrėme kolektyvinį darbą „Draugystė“ ir kt.
Plačiau apie Italijos švietimo sistemą sužinojome apsilankę Neapolio savivaldybėje,
įsikūrusioje vienoje iš centrinių ir didžiausių Neapolio aikščių (Piazza Municipio).

Be profesinio mokytojo tobulėjimo, svarbus ir asmeninis augimas. Tad aplankėme
istorines Neapolio vietas: iš po pelenų atkastą Pompėjos miestą, Kapodimontės muziejų, kuriame
reprezentuoti reikšmingiausi itališko meno kūrėjai ir Neapolyje kūrę dailininkai, bažnyčioje
įsikūrusį miniatiūrų muziejų…

Pasidalinę patirtimis, pasisėmę profesinės ir asmeninės patirties, aptarę tolimesnes
veiklas, numatę busimų susitikimų datas, projekto partneriai grįžo į savo mokyklas. Ne tuščiomis
grįžo, o su idėjų gausa, kurias perdavė savo ugdytiniams. Vaikams idėjos tiko ir patiko, žadino
smalsumą, kėlė daug klausimų. Kitaip ir būti negalėjo, kaip smagu grupėje ragauti pačių iškeptą
picą, stebėti smėlio kalne besiveržiantį „ugnikalnį“, žaisti su paties pagaminta Pulcinella, Europos
žemėlapyje ieškoti Italijos…

Belieka pasidžiaugti įdomia, naudinga ir prasminga patirtimi, padedančia supažindinti vaikus su kitų tautų kultūra.

Jūratė Vileikienė,
mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.