Nauja ikimoklinio ugdymo(si) programa „AUK“

Jau visą mėnesį lopšelio-darželio mokytojai dirba pagal naują ikimokyklinio ugdymo(si)
programą „AUK“ (aktyvus – unikalus – kūrybingas), kurią parengė ugdytojų komanda ir
pritarė Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
Įgyvendindami šią programą, ugdymą organizuojame inovatyviu projektų metodu.
Su programa galite susipažinti Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio interneto svetainėje:
https://ldkursenai.lt/wp-content/uploads/2021/09/Ikimokyklinio-ugdymo-programa.pdf