Metų mokytoja mūsų darželyje!

Jau tapo tradicija Tarptautinės mokytojų dienos proga rinkti Šiaulių rajono savivaldybės Metų
Mokytoją. Šiemet Metų Mokytojo kandidatūras galėjo teikti ne tik bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir
ikimokyklinės bei neformaliojo švietimo įstaigos.
Rinkimų komisija svarstė penkių rajono mokytojų kandidatūras, tarp jų ir mūsų lopšelio-darželio
mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Jūratė Vileikienė.
Džiaugiamės ir didžiuojamės dirbdami su profesionalia, kompetentinga, novatoriška mokytoja, kuri
savo darbe taiko inovatyvius ugdymo metodus, STEAM ir informacines technologijas, kuria
skaitmenines ugdymo(si) priemones, dalyvauja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos
atnaujinimo darbo grupėje, įgyvendina respublikinius ir tarptautinius projektus, autentiškos patirties
lobiais dalijasi su rajono, respublikos ir užsienio kolegomis.
Apie Metų Mokytojo rinkimus plačiau skaitykite:
https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/tarptautine-mokytoju-diena-pasveikinti-siauliu-rajono-mokytojai-ir-iteiktos-metu-mokytojo-premijos:2346