Metų mokytoja mūsų darželyje!

Jau tapo tradicija Tarptautinės mokytojų dienos proga rinkti Šiaulių rajono savivaldybės Metų
Mokytoją. Šiemet Metų Mokytojo kandidatūras galėjo teikti ne tik bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir
ikimokyklinės bei neformaliojo švietimo įstaigos.
Rinkimų komisija svarstė penkių rajono mokytojų kandidatūras, tarp jų ir mūsų lopšelio-darželio
mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Jūratė Vileikienė.
Džiaugiamės ir didžiuojamės dirbdami su profesionalia, kompetentinga, novatoriška mokytoja, kuri
savo darbe taiko inovatyvius ugdymo metodus, STEAM ir informacines technologijas, kuria
skaitmenines ugdymo(si) priemones, dalyvauja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos
atnaujinimo darbo grupėje, įgyvendina respublikinius ir tarptautinius projektus, autentiškos patirties
lobiais dalijasi su rajono, respublikos ir užsienio kolegomis.
Apie Metų Mokytojo rinkimus plačiau skaitykite:
https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/tarptautine-mokytoju-diena-pasveikinti-siauliu-rajono-mokytojai-ir-iteiktos-metu-mokytojo-premijos:2346

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.