Projektas „Inovacijos vaikų darželyje”

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyrius inicijavo projektą „Inovacijos vaikų darželyje“. Projektą įgyvendina ŠMSM
Nacionalinė švietimo agentūra (daugiau – http://www.inovacijosvaikudarzelyje.vikopdf.lt/).  Į
projektą įsitraukė net dvi lopšelio-darželio komandos. Ikimokyklinio ugdymo mokymuose dalyvavo
mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Dorutė Dambrauskienė ir direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Auksė Buožienė. Priešmokyklinio ugdymo mokymuose – mokytoja dirbanti
pagal priešmokyklinio ugdymo programą Jūratė Vileikienė ir direktorė Violeta Kumžienė. Abi
komandos nuo 2020 m. rugsėjo mėn. išbandė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo naujoves 96
ak. val. praktiniuose mokymuose, o nuo 2021 m. vasario mėn., kaip dirbti su ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais, moko Naujosios Akmenės,
Telšių, Kuršėnų, Mažeikių miesto ir Papilės bei Sedos miestelių ikimokyklinių įstaigų mokytojus ir
vadovus.