ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS