Dalijimasis patirtimi – mokytojo meistriškumo raiškos požymis

Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojų ugdymui iniciatyva virtualioje ZOOM platformoje organizuotas Šiaulių rajono mokytojų darbo patirties renginys – „Inovatyvaus ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo(si) idėjų ir metodų mugė“. Mugėje vertinga patirtimi dalijosi 10 Šiaulių rajono ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų.

Didžiuojamės, kad net septyni mūsų – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio mokytojai drąsiai atveria savo grupių duris kolegoms ir parodo savo veiklos sėkmes, taikant inovatyvius ugdymo(si) metodus. Džiaugiamės, kad mokytojai iš Kužių gimnazijos ir iš Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos taip pat pasidalijo savo darbo „perliukais“.

Video vaizdais ir nuotraukomis iliustruotuose pranešimuose mokytojai pristatė inovatyvaus ugdymo(si) praktikas. Akcentuotas netradicinės ugdymo(si) aplinkos poveikis patirtiniam vaikų ugdymui(si). Mokytojai kalbėjo, kaip įtraukiantis kontekstas ar iššūkis motyvuoja ir sudomina vaikus veikla. Buvo pristatyti inžinierinio tyrinėjimo veiklos, darbo grupėse privalumai, kurie skatina mažuosius spręsti problemas, kritiškai mąstyti, tyrinėti, daryti išvadas, dalytis veiklos sumanymais, susitarti. Mokytojai dalijosi, kaip išnaudoti informacines technologijas prasmingam, tikslingam ir veiksmingam vaikų ugdymui(si). Pristatyti labiausiai pasiteisinę atvirieji švietimo ištekliai.

Seniai pastebėta, kad keitimasis patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą, o dalijimasis patirtimi brandina ir augina žmogų – Mokytoją, todėl visada skatiname mokytojus dalintis tuo, kas sukaupta, išbandyta praktiniame darbe, mokytis vieniems iš kitų, rinkti kolegų pasiūlytas idėjas bei jas taikyti savo darbe.

Auksė Buožienė

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio

direktoriaus pavaduotoja ugdymui