Ilgalaikė programa „Žaidimai moko“

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Voveriukų“ ir ,,Žiogelių“ II grupių ugdytiniai nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. kartu su mokytoja, dirbančia pagal IUP, Simona Glazauskiene, logopedėmis Daina Liaudanskiene bei Gitana Jakštavičiene dalyvavo ilgalaikėje prevencinėje programoje ,,Žaidimai moko“.

Programos teikėjas – Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras. Programos iniciatorė ir koordinatorė – Kelmės lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas” logopedė-specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė.

Programos priemonės skatino vaikus smalsauti, stebėti gamtą, savo aplinką, patirti ir išbandyti viską patiems, puoselėjo lietuvių tautos tradicijas. Vidaus ir lauko aplinkose ugdytiniai dalyvavo judriose ir susikaupimo reikalaujančiose veiklose, mokėsi dirbti savarankiškai ir komandoje. Įvairios vaikų kompetencijos buvo ugdomos pasitelkiant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas vaikų kalbinių gebėjimų plėtojimui.

Mokytoja, dirbanti pagal IUP, Simona Glazauskienė,

logopedės Daina Liaudanskienė ir Gitana Jakštavičienė

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.