Dėl konkurso į Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas datos perkėlimo

Šiaulių rajono savivaldybė atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. V-1707 „Dėl švietimo, mokslo  ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir suderinusi atrankos datą su Nacionaline švietimo agentūra informuoja apie perkeliamą konkurso datą:

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktoriaus atrankos data iš 2020 m. lapkričio 24 d. perkeliama į 2021 m. sausio 14 d., dokumentai priimami iki 2021 m. sausio 4 d.

https://www.siauliuraj.lt/tekstai/konkursai_pavaldziose-istaigose/siauliu-r.-kursenu-lopselio-darzelio-direktorius/2119