Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ reorganizacija

Informuojame, kad Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“, kaip juridinis asmuo baigė savo gyvavimą 2020-08-31, o nuo 2020-09-01 esame nauja įstaiga – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.