Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ reorganizacija

Informuojame, kad Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“, kaip juridinis asmuo baigė savo gyvavimą 2020-08-31, o nuo 2020-09-01 esame nauja įstaiga – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis.