Projektas „Žaidimai moko“

Žiogelių“ ir „Bitučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo Ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Žaidimai moko“.

Programos tikslas – įvairių žaidimų bei užduočių pagalba lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, komunikavimo, socialinę ir meninę kompetencijas.

Dalyvaudami programoje įgyvendinome įvairius savaitinius projektus: „Laiškas rudenėliui“, „Šviesa ir šešėliai“, „Šiaurės ašigalis“, „Kaliausė baigė darbą“, „Te sukasi malūnai“, „Kaip atrodo tolerancija?“, „Į kokį aukštį nori pakilti?“, „Žvaigždėtas dangus“.

Grupių mokytojos O. Grigalaitienė ir A. Audinienė

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.