Pirmoji vasaros diena vaikučiams

Pirmoji vasaros diena vaikučiams buvo pilna džiugių emocijų, atradimų, kūrybiškos veiklos ir svarbiausia draugų, burbulų, muzikos, šokių, dainų ir skanių ledų 🙂
Vasara prasidėjo!
O taip linksmai švęsti mus įkvėpė Tarptautinė vaikų gynimo diena, vasaros pradžia ir tarptautinis Erasmus+ projektas “Little outdoor learners” (2021-1-RO-01KA210-SCH-000027212)

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.