KVIETIMAS DALYVAUTI ANTIKORUPCINĖS APLINKOS VERTINIMO TYRIME ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Prašome dalyvauti Šiaulių r. savivaldybės skelbiamoje apklausoje:
https://apklausa.lt/f/w6n9hmw.fullpage

Šiaulių r. savivaldybės raštas dėl skelbiamos apklausos