Siūlome nuolatinį darbą ikimokyklinio ugdymo mokytojo bei logopedo pareigose!


Siūlome nuolatinį darbą ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigose. Informaciją rasite, paspaudę nuorodą http://inx.lv/UjaL

Siūlome nuolatinį darbą logopedo pareigose. Informaciją rasite, paspaudę nuorodą http://inx.lv/UjaL

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.