Svarbi informacija dėl COVID-19

Ribojant COVID-19 viruso plitimą įstaigoje Šiaulių r. savivaldybės administracijos direktoriaus ir NVSC sprendimu stabdoma dviejų grupių veikla: „Varliukų“ grupėje nuo 2020-11-26 iki 2020-12-03, „Žiogelių“ grupėje nuo 2020-11-27 iki 2020-12-06. Ugdomasis procesas abiejų grupių vaikams organizuojamas nuotoliniu būdu.

Bendruomenės nariai, kontaktavę su sergančiaisiais informuoti. Artimiausiu metu su jais susisieks NVSC darbuotojai asmeniškai ir informuos apie tolimesnius veiksmus.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.