Svarbi informacija dėl COVID-19

Ribojant COVID-19 viruso plitimą įstaigoje Šiaulių r. savivaldybės administracijos direktoriaus ir NVSC sprendimu stabdoma dviejų grupių veikla: „Varliukų“ grupėje nuo 2020-11-26 iki 2020-12-03, „Žiogelių“ grupėje nuo 2020-11-27 iki 2020-12-06. Ugdomasis procesas abiejų grupių vaikams organizuojamas nuotoliniu būdu.

Bendruomenės nariai, kontaktavę su sergančiaisiais informuoti. Artimiausiu metu su jais susisieks NVSC darbuotojai asmeniškai ir informuos apie tolimesnius veiksmus.