Nemokamas maitinimas visiems priešmokyklinukams

Nuo 2020 rugsėjo 1 d. skiriamas nemokamas maitinimas (pietūs) visiems priešmokyklinukams nevertinant pajamų.

Iki šiol nemokamas maitinimas buvo skiriamas tik nepasiturinčių šeimų vaikams, tačiau nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio priešmokyklinukai ir pirmokai pietaus nemokamai neatsižvelgiant į šeimos pajamas.

Teisę į nemokamus pietus įgyja ir globojami vaikai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Atkreiptinas dėmesys, kad vienas iš mokinio tėvų (globėjų) dėl nemokamų pietų gali kreiptis į mokyklą, kurioje priešmokyklinukas ar pirmokas mokosi, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, seniūniją arba administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką.

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Dokumentų apie šeimos gaunamas pajamas pareiškėjui pateikti nereikia.Mokiniai pietus galės valgyti tik Šiaulių rajono savivaldybės administracijai priėmus sprendimą skirti nemokamus pietus, todėl prašome tėvelių(globėjų) nedelsti ir nuo 2020 m. liepos 1d. užpildyti prašymus-paraiškas.

Informaciją parengė
Socialinės paramos skyriaus
vyriausioji specialistė
Viktorija Savickė